Programe

2021-2027

shadow

Programul Operational Dezvoltare Durabila (PODD) 2021-2027

Axat în special pe investitii în sectoare cheie, va beneficia de o alocare pe regiuni – peste 13,62 miliarde de euro

Programul Operational Transport (POT) 2021-2027

Fondurile vor fi alocate pentru principalele obiective de infrastructură – șosele de mare viteză, drumuri naționale, feroviare, mobilitate urbană, transport multimodal, canale navigabile și portuare. – 8,368 miliarde de euro

Programul Operational Educatie si Ocupare (POEO) 2021-2027

5,775 miliarde euro, din care 3,861 miliarde euro fonduri structurale europene si 1,913 miliarde euro cofinantare nationala

Programul Operational Sanatate (POS) 2021-2027

4,7 miliarde euro, reprezentând atât fonduri europene nerambursabile, fonduri structurale europene, cât si o contributie nationala de la bugetul de stat.

Programul Operational Incluziune si Demnitate Sociala (POIDS) 2021-2027

Masurile prevazute în POIDS urmaresc sa raspunda nevoilor grupurilor vulnerabile din mediul rural, în principal, dar si din mediul urban, atât în ceea ce priveste asigurarea accesului la servicii cât si prin implementarea unor masuri care sa sprijine în mod direct membrii grupurilor vulnerabile (vouchere, sprijin material, alimente) -3,663 miliarde euro

Programul Operational Crestere Inteligenta, Digitalizare si Instrumente Financiare (POCIDIF) 2021-2027

2,14 miliarde de euro, cu o contributie nationala de 30% si care va beneficia de mai multe axe prioritare, care vizeaza, în principal, stimularea accesului la finantare al IMM pentru inovare prin digitalizare

Programul Operational Tranzitie Justa (POTJ) 2021-2027

Sprijina exclusiv activitatile care sunt direct legate de obiectivul specific de a permite regiunilor si cetatenilor sa abordeze impactul social, economic si de mediu al tranzitiei catre o economie neutra din punct de vedere climatic.- 2,030 miliarde euro

Programul Operational Asistenta Tehnica (POAT) 2021-2027

Obiectivul este de a asigura utilizarea si administrarea eficienta si eficace a fondurilor UE, sprijinind programarea, monitorizarea, controlul, auditul, evaluarea, comunicarea cu privire la prioritatile UE. – 598,5 milioane euro

Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurala (FEADR) 2021-2027

6.7 miliarde euro

2014-2020

shadow