Elaborare SDL-uri

Strategie de dezvoltare locala

shadow

Organizare si planificare SDL

Planificarea strategie asigura prioritizarea proiectelor in functie de nevoile comunitatii si folosirea corecta a resurselor limitate de care aceasta dispune.

Analiza SDL

Se vor identifica punctele slabe prin exploatarea avantajelor locale cum ar fi turism, infrastructura, pozitie geografica si gasirea unor solutii in eventualitatea unor amenintari viitoare

Consiliere si indrumare dupa aprobarea SDL

Intocmirea documentelor necesare catre autoritatiile competente pentru omplementarea strategii de dezvoltare locala