CONSULTANTA

ACHIZITII PUBLICE

shadow

Elaborarea documentaţiei de atribuire

(caiet de sarcini, documente justificative, proceduri, etc)

Asistenta si reprezentare atât pentru autorităţi contractante cât şi pentru operatori economici

Se realizeaza in faţa Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea și Monitorizarea Achiziţiilor Publice (ANRMAP) şi a Unităţii pentru Coordonarea si Verificarea Achiziţiilor Publice (UCVAP)

Suport

Pentru pregatirea documentaţiei de atribuire, clarificări, pregătirea documentelor de calificare, a ofertei tehnice şi a ofertei financiare

Contestatii

Formularea eventualelor obiectii pentru contractele de achizitie publica

Comunicare cu autoritatile contractante

Mentinerea relatiilor cu autoritatiile contractante pentru achizitiile publice

Asistenţă şi reprezentare

Se ofera pentru autorităţi contractante cât şi pentru operatori economici în faţa Consiliului Naţional de Soluţionare a Contestaţiilor şi a instanţelor de judecată, inclusiv în faţa Curţii de Justiţie a Uniunii Europene